Bedankt haar sponsors

Onze vereniging

Founding

fathers

Reumapatiëntenvereniging De Baronie is op 18 juni 2014 opgericht met als doel: Het verbeteren van de fysieke en mentale conditie van personen met reumatische aandoeningen.

Het bestuur bestond destijds uit: voorzitter Sjaak Kortleven, secretaris Rien Anthonissen en penningmeester Toon Jaspers.

Het bestuur

Sjaak Kortleven

Sjaak Kortleven

Voorzitter

Mijn naam is Jacob Cornelis Kortleven, roepnaam Sjaak. Ik ben geboren in Vlaardingen. Ik ben getrouwd met Erna. Wij hebben een zoon Robert en een dochter Miranda en niet te vergeten vier kleindochters.
Wij zijn in mei 1972 van Vlaardingen naar Etten-Leur verhuisd. De verhuizing kwam hoofdzakelijk door mijn werkzaamheden. Ik ben nu gepensioneerd, maar in mijn werkzame leven was ik bij Shell hoofd van de afdeling Cost Engineering te Moerdijk. Ik heb voor Shell ook een aantal jaren doorgebracht in Pernis en Den Haag.
Bij mij is op mijn 28e levensjaar Bechterew geconstateerd. Toch heb ik mijn hele leven door kunnen werken. Na een ernstige ziekte (10 weken ziekenhuis) werd ik tijdens mijn revalidatie in revalidatiecentrum “Revant” door de fysiotherapeut er op gewezen dat ik me moest aanmelden bij de R.P.V. Breda e.o.. Zo ben ik in 2004 bij de Bechterewgroep terechtgekomen.
Mijn hobby’s zijn: sport kijken, zowel op TV als bij mijn kinderen en kleinkinderen, vissen en reizen. Als voorzitter ben ik in het bestuur van RPV “De Baronie” gestapt bij de oprichting aangezien er opdat moment niemand anders het voorzitterschap op zich wilde nemen. Het aangepast bewegen in een oefengroep is immers voor elke reumapatiënt van groot belang om goed te kunnen blijven functioneren.
Ik hoop van harte dat wij met alle leden een bloeiende en gezellige vereniging kunnen opbouwen! Mijn gedachte over RPV “De Baronie” is dat het een sociale vereniging moet zijn, echt voor iedere
reumapatiënt bereikbaar.

Samen met secretaris Joze Poppelier, onze penningmeester, algemeen bestuurslid Adri Aerts en de medisch adviseur Eugéne Quadekker heb ik de zorg voor onze vereniging de volgende doelen te bereiken:

  • Het organiseren van oefentherapie in groepsverband, zowel in de sportzaal als in het zwembad met extra verwarmd water.
  • Het bevorderen van lotgenotencontact.
  • Het organiseren van andere, door leden gewenste, activiteiten die aan het bereiken van de doelstellingen kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
  • Het samenwerken met andere organisaties wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is.

Elke vereniging heeft natuurlijk zijn (huis)regels. Dit zijn de reglementen van RPV de Baronie waaraan leden zich dienen te houden:

Partners

Vaste (zaken)partners zijn onontbeerlijk voor een vereniging. Bedrijven waarop je kunt vertrouwen in goede en slechte tijden. Dank jullie wel:

Partner Estar

Lidmaat-/ donateurschap

Echt alles in het leven draait om geld. Of we het nu hebben over een bedrijf, een vereniging of onze huishouding thuis: de financiën moeten kloppen! 

Dit geld natuurlijk ook voor RPV de Baronie. Onze leden dragen substantieel bij aan de inkomsten van onze vereniging. Alle kosten kunnen echter niet alleen door onze leden worden gedragen. Onze donateurs zijn ook onmisbaar om hetgeen te blijven doen wat we tot dusver gewend zijn aan te kunnen bieden voor onze groep reumapatiënten. 

Beweeggroepen

Elke zaterdagmorgen wordt er geoefend in drie groepen: één Bechterewgroep en twee zogenaamde Hydrogroepen. In de Bechterewgroep zitten alleen mensen met de ziekte van Bechterew (axiale spondyloartritis). Zij sporten in de zaal én in het zwembad. De mensen in de Hydrogroepen hebben allerlei andere reumatische aandoeningen. Zij maken alleen gebruik van het (extra verwarmde) zwembad.

Hydrogroep 1 zwemmen